Năm 2015 – Nội Thất Hòa Phát tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy tủ sắt và két sắt tại khu CN Phố Nối A.

08-09-2017