Năm 2016 – Chuyển toàn bộ nhà máy sản xuất đồ gỗ công nghiệp, gỗ sơn PU về khu nhà máy mới tại KCN Bình Dương

08-09-2017