Thời gian hoàn thành bảo hành sản phẩm là bao lâu?

28-10-2015

Các sản phẩm đều có thiết kế và công nghệ sản xuất khác nhau vì vậy thời gian hoàn thành bảo hành sản  phẩm tùy thuộc vào loại sản phẩm và các lỗi phát sinh.

Chi tiết quý khách liên hệ:

Miền Bắc: 024 6281066 (máy lẻ 3433)

Miền Trung: 0236 3724 277

Miền Nam: 028 3742 5371