Nhà hát ngoài trời Hội An được trang bị ghế hòa phát với số lượng lớn. Nơi đây từng diễn ra cuộc thi hoa hậu các dân tộc 2013

Nội thất Hoà Phát – Doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh của Tỉnh Hưng Yên