Công trình nhà hát múa rối TW được trang bị ghế ngồi TC. Dòng ghế chuyên dụng cho các hội trường, nhà hát và các công trình

Nội thất Hoà Phát – Doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh của Tỉnh Hưng Yên