Học viện kỹ thuât quân sự trang bị Nội thất Hoà Phát

Sản phẩm Nội thất Hoà Phát nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” lần thứ VI – 2015