Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2017
Nội thất Hoà Phát – Doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh của Tỉnh Hưng Yên
CERTIFICATES 14001: 2004
Top 5 DN tư nhân lớn nhất VIệt Nam
Danh hiệu hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích lần thứ VI -2015
CHỨNG NHẬN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2014
TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM VNR500
THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG -2008
THƯƠNG HIỆU MẠNH 2004
GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT
CHỨNG CHỈ 14001: 2004 ( Bản Dịch)
CHỨNG CHỈ ISO 9001- 2008